shopify traffic stats
Toppiecleaning.nl heeft dit privacy statement gemaakt om duidelijk te maken dat wij belang en waarde hechten aan de privacy van de bezoekers van onze website. Hier kunt u lezen hoe wij omgaan met de informatie die wij via deze website aanbieden en informatie die wij over onze bezoekers verkrijgen. Voor statische doeleinden kunnen er bezoekers statistieken van onze website worden bijgehouden. Informatie zoals bezoek aantallen, bezoek frequentie en bijvoorbeeld geografische locatie van de bezoekers worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De informatie die deze statistieken naar voren brengt, is alleen toegangkelijk voor het team van toppiecleaning.nl  Bescherming van uw privacy op het internet is van groot belang, ook voor toppiecleaning.nl Dit houdt onder andere in dat toppiecleaning.nl gegevens van haar klanten in beginsel niet aan derden verstrekt. Hieronder zal nader worden ingegaan op het verzamelen van gegevens waarbij aan de orde komt welke gegevens worden verzameld en met welk doel en onder welke omstandigheden toppiecleaning.nl toch gegevens aan derden verstrekt. Welke gegevens verzamelt toppiecleaning.nl? Uw gegevens  Om gebruik te maken van onze website heeft toppiecleaning.nl uw naam, adresgegevens en telefoonnummer(s) nodig. Zij gebruikt deze gegevens om indien nodig, contact met u op te kunnen nemen. Uiteraard beschikt toppiecleaning.nl ook over uw e-mail adres en gebruikt dit eventueel om u te bereiken door het versturen van een e- mail. Formulieren  Via de formulieren op onze site kunt u informatie verstrekken zoals uw naam, adres, voorkeuren, e-mail adres en/of vragen stellen aan ons. Alle door toppiecleaning.nl verzamelde individuele informatie blijft uw eigendom. Informatie kan geaggregeerd door middel van benchmarking aan derden worden verstrekt of extern worden gepubliceerd. Alle binnenkomende informatie word opgeslagen in onze eigen database en is alleen toegangkelijk voor toppiecleaning.nl en de webmaster in het bijzonder, en wordt allen door toppiecleaning.nl gebruikt. Aanvragen voor huishoudelijke hulp kunnen aan speciaal voor u geselecteerde directieleden worden verstrekt, die discreet omgaan met uw privacy. Gegevens ter beschikking stellen aan derden  Voor alle duidelijkheid, toppiecleaning.nl stelt geen individuele gegevens van de bij haar ingeschrevenen aan derden ter beschikking.   Vragen  Indien u vragen heeft over deze privacy statement of indien u uw gegevens wilt inzien, aanvullen of laten wijzigen, kunt u contact opnemen met het helpdesk van toppiecleaning.nl, E-mail: info@toppiecleaning.nl
Contact E-mail: info@toppiecleaning.nl Telefonisch bereikbaar van Maandag t/m zondag  van 8.00 tot 21.00 Telefoon: 085- 40 00
Huishoud Service .:Best geleverde Service:.  2015  .:Best geleverde Service:.  2015
POWERED BY				  MEDIA  2012-2016

Bel ons: 085-40 00

Menu




Om u nog sneller van dienst te zijn