shopify traffic stats
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) helpt mensen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. U kunt een indicatie aanvragen bij het WMO-loket in uw gemeente. Hier krijgt u een helder overzicht van waar u wat kunt aanvragen. In uw aanvraag voor hulp met het persoonsgebonden budget kunt u aangeven dat u voor de bemiddeling van ToppieCleaning Huishoud Service kiest. Wij nemen dan contact op om afspraken met u te maken over de werkzaamheden, dagdeel en tijd en zoeken een passende hulp voor u. Wilt u hulp bij het invullen van uw aanvraag dan zijn wij u natuurlijk graag van dienst. Belt u met tel: 06- 252 91 459 of e-mail naar info@toppiecleaning.nl onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op! HUISHOUDELIJKE HULP AANVRAGEN Om huishoudelijke hulp te krijgen, doet u een aanvraag bij het WMO-loket van uw gemeente. Daarbij kunt u aangeven dat u de hulp van ToppieCleaning Huishoud Service wilt ontvangen. Heeft u behoefte aan hulp bij het invullen van uw aanvraag dan kunt u contact opnemen met ToppieCleaning Helpdesk  via tel; 06-252 91 459 of via e-mail Info@toppiecleaning.nl onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Samen met u kijken wij dan naar de mogelijkheden.
Wat is de WMO? De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is in 2007 in het leven geroepen om mensen zo lang en zo zelfstandig mogelijk deel te kunnen laten nemen aan de samenleving. Sinds de invoering van deze wet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning. Maatschappelijke ondersteuning omvat de activiteiten die deelname mogelijk maken, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg, informatie, advies, opvoedingsondersteuning en huishoudelijke hulp. Indien u denkt in aanmerking te komen voor de WMO, dan dient u dit bij de gemeente aan te geven. Zij bepalen of uw recht hebt op een vergoeding of andere vorm van ondersteuning. Dit geldt ook voor huishoudelijke hulp. Huishoudelijke hulp kunt u ontvangen in natura ( er komt dan een zorgaanbieder bij u thuis om u te helpen met uw huishouden ) of in PGB. Een PGB ( Persoonsgebonden Budget ) houdt in dat u geld ontvangt voor het in dienst nemen van een huishoudelijke hulp. Dit kunt u doen via toppiecleaning.nl.
Contact E-mail: info@toppiecleaning.nl Telefonisch bereikbaar van Maandag t/m zondag  van 8.00 tot 21.00 Telefoon: 085- 40 00
Huishoud Service .:Best geleverde Service:.  2015  .:Best geleverde Service:.  2015
POWERED BY				  MEDIA  2012-2016

Bel ons: 085-40 00

Menu




Om u nog sneller van dienst te zijn