shopify traffic stats
FNV over rechtspraak thuiszorg: “Gemeenten handelen tegen de wet”  Tienduizenden thuiszorgmedewerkers zijn zeer waarschijnlijk onterecht ontslagen en moeten hiervoor door de gemeenten met terugwerkende kracht worden gecompenseerd worden. Dit stelt FNV als reactie op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over de huishoudelijke verzorging. “Gemeenten als Hollands Kroon, Amsterdam en Utrecht, die de huishoudelijke verzorging hebben afgeschaft of cliënten massaal korten op hun zorg, moeten dit nu zo snel mogelijk terugdraaien. Kwetsbare cliënten en huishoudelijke hulp aanbieders mogen niet langer de dupe worden van gemeenten die de wet niet naleven”, aldus Sarah Dobbe van FNV Zorg & Welzijn. Rechtsonzerkerheid cliënten De Raad oordeelde op 18 mei dat de huishoudelijke zorg onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) valt. Ook oordeelde de Raad dat huishoudelijke verzorging niet toegekend kan worden op basis van het resultaat ‘schoon en leefbaar huis’. Volgens de Raad is dit namelijk niet objectief vast te stellen, oftewel om welk niveau van schoon gaat het, welke activiteiten moeten er gedaan worden en welke tijd er daarvoor staat. Dit leidt tot rechtsonzekerheid voor cliënten. Compenseren De FNV vindt het schrijnend dat deze uitspraak nodig is om gemeenten zover te krijgen de huishoudelijke zorg voor hun inwoners goed te organiseren. Deze uitspraak laat duidelijk zien dat deze gemeenten tegen de wet handelen. “Tienduizenden huishoudelijke hulpmedewerkers zijn zeer waarschijnlijk onterecht ontslagen en nog veel meer kwetsbare cliënten hebben onterecht zorg verloren. Cliënten en huishoudelijke hulpmedewerkers, die hierdoor gedupeerd zijn, moeten hiervoor door de gemeenten met terugwerkende kracht worden gecompenseerd worden”, aldus Dobbe. Blij met de uitspraak Zorgmedewerkster Mirjam uit Hollands Kroon zegt over de uitspraak: “We zijn enorm blij met deze uitspraak. We voeren al maanden, samen met de FNV, actie tegen het afschaffen van de huishoudelijke zorg in Hollands Kroon en Schagen. Nu blijkt dat ook de Centrale Raad van Beroep ons gelijk geeft. Nu gaan we onze gemeente houden aan deze uitspraak en zorgen dat vóór 1 juli het beleid aangepast wordt. Dan kunnen wij onze cliënten weer de zorg geven die zo nodig hebben en verdienen.” Zorggeld op de plank Op 4 december heeft d FNV afspraken gemaakt met het Kabinet en de gemeenten (georganiseerd in de vereniging van Nederlandse Gemeenten) om de bezuinigingen op de thuiszorg met € 300 miljoen verder terug te dringen. De FNV verwacht dan ook dat gemeenten zich aan deze afspraken houden. Op dit moment bezuinigen veel gemeenten meer dan wordt opgelegd. Onlangs is uit onderzoek van Binnenlands Bestuur gebleken dat veel zorggeld niet aan zorg wordt besteed. € 310 miljoen euro aan zorggeld blijft bij gemeenten op de plank liggen. Ook bleek recent dat 80% van de extra gelden (Huishoudelijke Hulp Toelage), die beschikbaar zijn voor gemeenten om werkgelegenheid te behouden, niet wordt besteed. Debat TSN Op 19 mei vond in de Tweede Kamer een debat plaats over TSN en over de WMO. In aanloop op dit debat bood een delegatie thuiszorgmedewerkers aan Kamerleden een ‘reparatieset’ voor de WMO aan om hen op te roepen de wet en de naleving daarvan te repareren. Zodat geld voor zorg ook aan zorg wordt besteed en gemeenten de wet gaan naleven. In ieder geval Vera Bergkamp (D66), John Kerstens (PvdA) en Renske Leijten (SP) gingen voorafgaande het debat met de thuiszorgmedewerkers in gesprek. (Bron Schoonmaakjournaal)
RECENTE BERICHTEN
Uitegelicht door de redactie JUNI 13
Contact E-mail: info@toppiecleaning.nl Telefonisch bereikbaar van Maandag t/m zondag  van 8.00 tot 21.00 Telefoon: 085- 40 00
Huishoud Service .:Best geleverde Service:.  2015  .:Best geleverde Service:.  2015
POWERED BY				  MEDIA  2012-2016

Bel ons: 085-40 00

Menu




Om u nog sneller van dienst te zijn