shopify traffic stats
Het gebruik van de website is voor uw eigen rekening en risico. Toppiecleaning.nl is op geen enkel wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de website noch voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden informatie op de website. Toppiecleaning.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website voor zover die door derden wordt aangeboden. Toppiecleaning.nl behoudt zich het recht om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en te verwijderen indien deze in strijd is met de wet, goede zeden openbare orde, de overeengekomen voorwaarden, de nettiquette of naar eigen inzicht van Toppiecleaning.nl. Aan de resultaten van de tarievenschema kunnen geen rechten ontleend worden door enige partij. De resultaten die verkregen zijn, zijn afhankelijk van de gegevens opgegeven door de opdrachtgever. Toppiecleaning.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het niet (volledig) kunnen behagen van huishoudelijke hulpen aan opdrachtgevers, die huishoudelijke hulp nodig hebben.
Contact E-mail: info@toppiecleaning.nl Telefonisch bereikbaar van Maandag t/m zondag  van 8.00 tot 21.00 Telefoon: 085- 40 00
Huishoud Service .:Best geleverde Service:.  2015  .:Best geleverde Service:.  2015
POWERED BY				  MEDIA  2012-2016

Bel ons: 085-40 00

Menu




Om u nog sneller van dienst te zijn